Persoonlijke gegevens

Achternaam
Voornamen voluit
Geslacht
Adres
Telefoonnummers
Whatsapp nummer
Geboorteplaats
Geboortedatum
ID Nummer
E-mailadres
Niveau
School
Diploma gehaald
Werkervaring

Opleidingen


Boekhoudkundigmedewerker
Secretaresse
Sociaal Pedagogisch Werker
Administrateur
Commercieel Medewerker Bank en Verzekeringswezen
Commercieel Medewerker Marketing en Communicatie
Directiesecretaresse
Sociaal Juridisch Medewerker
ICT-Beheerder / Netwerkbeheerder
Sport- en Bewegingscoördinator
Middenkaderfunctionaris Toeristische Informatie en Reizen
Travel & Hospitality
Internationale Handel & Groothandel/Int.Business Manager
Weet het nog niet
Sociaal Pedagogisch Werker 3
Sociaal Pedagogisch Werker 4

Extra Info